Coaching

Het is onze stellige overtuiging dat het ieder van ons goed doet om van tijd tot tijd stil te staan bij onszelf. Om uit de tredmolen van alledag te stappen en te reflecteren op wat je doet, wat je laat en wat belangrijk voor je is in de huidige fase van je leven. Dat geldt vooral voor leidinggevenden – die zijn immers hun eigen instrument –, maar zeker niet alleen voor hen.

Er zijn heel veel manieren waarop je dat kunt doen, en coaching is er zeker een van. Aanleiding om een paar coachgesprekken aan te gaan is vaak een vraag, een zich herhalend gedragspatroon waar je vanaf wilt of bijvoorbeeld een vervelende situatie. Ook komen er mensen die ergens een nieuwe mogelijkheid zien voor zichzelf – of een verlangen – maar die niet goed weten hoe daar te komen of hoe dat vorm te geven. Je wilt iets, maar weet (nog) niet hoe je het moet aanpakken.

Een coachtraject bestaat uit een aantal gesprekken, zo om de vier weken. Meestal gaan we uit van zes gesprekken, soms besluiten we samen om het nog wat langer door te laten lopen. En een enkele keer komt iemand gewoon voor een los gesprek. Ook dat kan. Wat we doen in die gesprekken hangt af van de vraag en het doel dat we samen formuleren.

Van onze kant begint het altijd met luisteren en ruimte bieden aan dat wat gezegd moet worden, zó dat je het zelf ook gaat horen. Veel van de dingen waar je tegenaan loopt hebben te maken met de manier waarop je ertegenaan kijkt; naar jezelf, de anderen, de verwachtingen, de problemen en vragen die er zijn. Een kleine verschuiving in dat perspectief of een beetje ruimte maken, heeft vaak al grote impact. Zo is het coachgesprek vaak het begin van de beweging, niet de beweging zelf. Vanuit de ruimte die we gecreëerd hebben, kun je zelf verder in je werk en je dagelijks leven, dáár gebeurt het immers. Daar vindt de werkelijke verandering plaats.

De coaching binnen Waterdrager wordt gedaan door Cornalien Stolker en Barbara van Dalen-van der Harst.